Deltakarar

Konsesjonskraft IKS er eit samarbeid mellom dei to fylkeskommunane og dei 20 kommunane i Agder med rett til konsesjonskraft:

KONSESJONSKRAFT IKS
T: 37 93 75 00    |    Org.Nr. NO 971330937   |    post@konsesjonskraft.no

Meny Lukk